Pressehenvendelser

Kontakt konsernsjef og markedsdirektør for pressehenvendelser om NorDan Gruppen AS. For saker relatert til NorDan i det enkelte land, kontakt hvert selskaps administrerende direktør.