NorDan jobber på lag med miljøet. En ansvarlig holdning til miljø gjennom hele verdikjeden sikrer løsninger med minst mulig negativ påvirkning på omgivelsene.

Levetid og energieffektivitet

For et vindu som er ferdig produsert og montert i et bygg er det primært to faktorer som avgjør hvor miljøvennlig det er: Hvor lang levetid det beregnes å ha, og i hvilken grad det kan bidra til å redusere energiforbruket knyttet til oppvarming eller nedkjøling av rommet. NorDans produktportefølje består av en rekke løsninger med ledende energieffektivitet og forventet levetid. Slik bidrar et vindu eller en dør fra NorDan til at miljøpåvirkningen blir mindre.

Ansvarlighet i verdikjeden

Miljøarbeidet i NorDan setter sitt preg på hele verdikjeden, fra leverandører av råmateriale til hvordan vi selv transporterer produktene til byggeplasser i Europa. Langsiktige relasjoner med ledende leverandører sikrer produkter og løsninger som tar hensyn til miljøpåvirkningen allerede fra begynnelsen, og våre egne strenge produksjonsprosesser garanterer for en bevisst holdning til miljøet.

Aktiv miljøtenkning

Miljøtenkningen i NorDan handler like mye om å ligge i forkant av myndighetenes forskrifter som å reagere etter at de er introdusert. Ved å være tidlig ute med å se felles gevinster for både oss selv og omgivelsene har vi arbeidet målrettet med miljø i prosesser, produkt og produktutvikling i flere tiår.

Fullstendige deklarasjoner

Hver eneste dag jobbes det med miljøhensyn på tvers av NorDan-konsernet. For å sikre et høyt, kontinuerlig fokus har miljø også blitt definert som et eget kompetansesenter. Med utgangspunkt i NorDans produktportefølje leverer kompetansesenteret for miljødeklarasjoner grundige analyser av hver minste komponent. De koordinerer også kommunikasjonen mellom NorDan og myndigheter og organisasjoner som sertifiserer og miljømerker byggevarer.