1919

De 23 år gamle nyutdannede hjulmakeren Johannes Rasmussen fra Sjælland drar til Stavanger for å få seg arbeid mens han venter på visum til USA. Han får arbeid hos Byggmester Karl Sunde og avanserer til formann 25 år gammel.

1922

Johannes kommer til Moi i byggeoppdrag. Blir kjent med Tøri Tonette Skjeggestad.

1925

Bygger bolig før de gifter seg. Får tre sønner, Nils i 1926, Leif i 1929 og Kåre i 1932. Alle arbeider hele sin karriere i bedriften.

1926

Kjøper naboeiendommen av Gustav Eriksen og innreder verksted på 28kvm. Fjældhammer Trævarefabrik. Snekrer vinduer , dører, trapper, og annet i verkstedet til egne byggeoppdrag og selger til andre byggmestre, noe uvanlig i bransjen.

1929

River verkstedbygget og bygger nytt i to etasjer. 78kvm. Bygger egne maskiner.

1933

25 mann i arbeid. Bygger hus fra Jæren til Lista. Meget lave materialpriser i disse årene.

1936

Prisen på trelast opp 40%, mendet stopper ikke byggingen, for nå er det bedre tider.

1939

Begynner på det mest innviklede hus til da, ny legebolig på Moi. Har bygd rundt regnet hundre hus siden 1925.

1940

Krigsutbruddet. Boligbyggingen blir stoppet. Rasmussen reduserer til et par mann for ikke å måtte arbeide for okkupantene.

1942

Sønnen Nils og Levi Larsen begynner masseproduksjon av trekammer. Johannes er med og lager maskinene. Etter hvert 10 personer i fast arbeid.

1943

Johannes Rasmussen arrestert i ti dager fordi han unnlot å ta «tyskerarbeid». Sitter i forvaring i Stavanger sammen med flere lunddøler.

1945

Krigen slutt. Ingen kjøper trekammer, og Nils lager leketøy i tre uten å få solgt nok til å leve av. Igjen husbygging, men materialer er strengt rasjonert.

1947

Sønnen Leif overtar kontorholdet som Johannes hadde forsømt.

1950

Også Kåre begynner hos sin far etter å ha tatt real-og handelsskole fra 1954 i USA i to år.

1953

Bygger med egne folk nytt verksted og trelastlager mellom elva og jernbanen. Fortsetter byggingen og har etter et par år tusen kvadratmeter.

1956

Klarer med iherdig innsat å produsere 365 vinduer, gjennomsnittlig ett pr. dag.

1957

Johs. Rasmussen & Sønner nytt firmanavn. Nor-Dan Sving i produksjon. Lager 1600 i løpet av få år. Byggeoppdrag i 1957 -58. Kiellands Minde skole og ny gamleheim på MOi.

1958

Kåre hjem etter å ha tatt teknisk fagskole og fagbrev. Overtar som daglig leder.

1960

Oppretter Johs.Rasmussen A/S ed faren og de tre sønner som eiere. Johannes og Kåre bruker mest tid på konstruere et helt nytt vindu. Omsetningen en million kroner, driftsresultat null. Har svært lite å rutte med i utviklingsarbeidet. En årslønn ligger på litt under 10.000,- kr.

1961

Bygger selv en del arbeidsbesparende maskiner, bl.a. for montering av beslag og laging av espagnoletter med bolter.

1962

Prototypen av Nor-Dan Perfekt ferdig. Får patentert mekanismen med en kule i hjørnet. Lager 700 første året. Nils Rasmussen begynner å reise for å selge vinduer. Største ordre til Porsgrunn 396 vinduer.

1964

Første kontakt med G.Block Watne. Blir siden en stor og langvarig enkeltkunde.

1967

Begynner å bygge de store fabrikkhallene, hver på 1600kvm. Ti haller på ti år. Kåre Rasmussen lager en skisse over framtidig utbygging. Og den er stort sett fulgt frem til år 2001. Første distriktskontor og forhandler etablert, Eriksen Agentur A/S i Kristiansand.

1969

Produksjonen passerer 50000 vinduer. Kåre er på Island og lærer å lage isolerglass.

1970

Antall ansatte økt til 168, omsetningen runder 20 millioner, var en millon ti år tidligere. Antall vinduer 70 000. Begynner å produsere isolerglass selv i 2.etasje i gammel hall.

1971

Store omlegginger i produksjonen. Oslo-kontor på Grefsen med Bjørn Pedersen etablert. Egen elementfabrikk for G.Block Watne som produserer element (reisverk til vegg med vindu montert ) helt til 1990.

1972

Over 200 ansatte, omsetning tett på 40 mill. dobling på to år. Kraftig inflasjon. Drøyt 100000 vinduer, stort antall nye maskiner.Kontrollordning Norsk Byggforskningsinstitutt. Isolerglassproduksjon i nye lokaler. Kongens fortjenestemedalje til Johannes Rasmussen.

1973

Gori-Vac impregneringsanlegg tatt i bruk. Bygger isolerglassfabrikk. Distriktskontor i Trondheim ved Thor Kårstad etablert.

1974

Omsetning nær 60 millioner. Kjøper A/S Vinduselements fabrikk på Otta og bygger den om til produksjon av NorDan vinduer.

1975

Omsetning 80 millioner, over 300 ansatte. Otta i tillegg med 10 millioner. I alt 190 000 vinduer. Distriktskontorer i Stavanger og Bergen etablert. Nytt kontorbygg 1600kvm på Moi reist av byggeavdelingen.

1976

Omsetning 100 millioner og rekord i fortjeneste. 50 års jubileum med folkefest. Utpekt til «Årets Bedrift».

1977

214 000 enheter produsert. Salgsøkningen formidabel så NorDan har et halvt års leveringstid på meste. Kåret til «Årets markedsfører».

1978

Omsetningen opp 22%. Nytt imregneringsanlegg, nybygg for produktutvikling. Johannes Rasmussen Ridder av 1.klasse St.Olavs Orden, overrakt på Tøri og hans 55 års forlovelsesdag.

1979

Omsetningen passerer 150 millioner, derav 30 på Otta. Over 400 ansatte på Moi, 79 på Otta. 270 000 enheter. Johannes Rasmussen døde 18.april.

1980

Nedgang i boligbyggingen, antall ansatte litt ned. Nye fabrikkhaller på 3600 kvm. Økning i omsetning og markedsandel.

1981

Antall vinduer ned 40 000 til 140 000 på Moi, på Otta ned 13 000 til ca 70 000. Økt salg i slutten av året. Over halvparten av glasset tre-lags glass.

1982

Omsetning 180 millioner, igjen nær 400 ansatte. Kjøper konkursboet Asbjørn Ege A/S, landets største dørfabrikk i Egersund.

1983

530 ansatte i konsernet. Økt vindusproduksjon til 160000 på Moi. 62000 uendret på Otta. Store investeringer i Egersund.

1984

For første gang etter 1960 nedgang i omsetning med 4,2 millioner til 207 millioner.

1985

Framgang. Omsetning opp 20 mill på Moi. Eksport doblet til nesten 14 millioner. Ny skyvedør fra Egersund gir salgsøkning 41%.

1986

60 års jubileum med folkefest på Moi. Overgang til 2-lags energiglass. Omsetning opp 14%. Investerer 15 millioner i nye maskiner. Nyanlegg i Oslo feiret i oktober. Tøri Tonette Rasmussen døde 4.12.

1987

Omsetning og eksport opp. ND-vinduene forbedret på 18 punkter etter undersøkelse hos kunder.

1988

Godt år selv om byggebransjen er i krise. Omsetning 328millioner, overskudd 27millioner. 5000 vinduer til Amsterdam. Overtar aksjemajoriteten i engelsk importselskap. Mange konkurser innenlands. Utpekt til årets bedrift av Dalane tidende.

1989

Såvidt overskudd. Boligbyggingen i Norge halvert på to år, store bygg halvert på ett år. ND-Eksport øker 140% til 65 millioner, mest til Sverige og England. Isolerglassproduksjon er en suksess. Oppgir byggeavdelingen, beholder halve avdeling i vedlikeholdsavdeling, resten til vindusfabrikken. Overtar Eriksen Agentur i Kristiansand. Får Lund Kulturpris som takk for NorDan hallen.

1990

Salg av vinduer halvert i Norge i perioden 1987-92. NorDan har fremdeles full produksjon, tar alle slags ordrer. Full priskrig.

1991

Verste byggeår siden krigen, men berges av 1/3 av omsetning er eksport. Oppretter NorDan Nederland BV. Satser i Tyskland. Får ISO-sertifikatet som første trevarefabrikk i Norge. Tildelt «Det Gyldne Sagblad». Johannes Rasmussen overtar som salgsdirektør etter Nils Rasmussen.

1992

Eksport utgjør 36% av salget. Direktørskifte, Tore Rasmussen overtar etter Kåre Rasmussen. Vinner prestisjetung svensk konkurranse om «Supervinduet», for ros av Norges Eksportråd i Storbritannia. Eget firma i Berlin.

1993

Omsetningsrekord 350 millioner. Taper 5 millioner på Hetland Hus konkurs og svensk devaluering, men tjener dette igjen i reduserte kostnader. Norges Forskningsråd Innsatspris til Kåre Rasmussen, Norges Eksportråds Nederlandskontors pris til Bruin Steur.

1994

Kjøper Nyseter Trevarefabrikk som blir Johs.Rasmussen Arneberg A/S, 72 ansatte. Over 700 ansatte i konsernet. Kjøper fabrikkanlegget på Otta av kommunen, 20 år etter kjøp av fabrikken. Får den «Norske Pris for Produktivitet». Markedsandel økt fra 14 til 22 på få år. 50 selgere i andre land, 2/3 av eksporten går til Storbritannia. Markedssjef Karl Melkeraaen død. Jan O. Eriksen overtar.

1995

Stor framgang på et utvidet Oslokontor. Kåre Rasmussen Ridder av 1.klasse St. Olavs Orden.

1996

Isolerglassrute nr. 5 millioner feiret. Storordre til Russland gir eksportøkning, 100 millioner. NorDan museumet åpnet. 70 års jubileum.

1997

Markedsandel 25%. Produktivitetsøkning 10%. Vindusboken Nyhet, markedsfører NorDan Spar Standarden. Pris fra Nordbohus som beste leverandør.

1998

Deler i drifts- og eiendomsselskap. NorDan AS navn på driftsselskap. Rekordoverskudd på 22millioner, omsetning konsern 560millioner. Produserer 320.000 isolerglass-ruter. Suksess for Villa vinduet hos Arneberg. Eurovinduet som fabrikken produserte er på vei ut. Får pris for årets leverandør av Hellvik Hus.

1999

25-30 større ordrereserve enn tidligere. Otta 25 års jubileum. Arneberg god kvalitet og leveringssikkerhet.

2000

Omsetning 643 og resultat 30mill for konsern. 871 ansatte. 133 flere enn for fem år siden. Ut av Tyskland, ny ledelse og markedspolitikk i Nederland. Kjøper Bordörren i Sverige. ISO-sertifikat for Arneberg. Otta overtar Toppsving produksjon helt fra Moi. Næringsminister Grethe Knutsen avdekker statue av grunnlegger Johannes Rasmussen ved rådhuset 15.august. Siste tog ut av fabrikkene Moi og Otta, sidesporene nedlagt.

2001

850 ansatte i 5 fabrikker og salgskontorene i Norge og flere land. Ny Vindusbok ble utarbeidet og NorDan feirer 75 års jubileum.

2005

NorDan AS kjøper Tanum Fönster i Sverige.

2007

NorDan lanserer NTech. Første Svanemerket vindu i Norge. Omtalt som «Et vindu i verdensklasse». Salgsuksess. Etablerer NorDan AB i Sverige.

2008

Stor suksess med Lavenergi vindu med isolert karm og Passiv Vindu med isolert karm og ramme. Norwegian Wood konkurranse i Stavanger med fokus på energisparing. NorDan får nesten alle prosjektene, er de eneste som har Passiv vindu i produksjon.

2009

Passiv Balkongdør på Bygg Reis Deg messe. . Lanserer også NorDan VIS. Nye byggeforskrifter anbefaler at vinduer skal lenger inn i veggen.

2010

NTech standard på alle vinduer. Inndelt i NTech 1,2 / NTech 1,0 og NTech 0,7 Passiv. Lanserer ny Vindusbok. Fokus på energisparing og miljøvennlig. Årets leverandør hos Systemhus.

2011

Kjøper Kvillsfors Fönster i Sverige. På Bygg Reis Deg viser vi frem prototype på NorDan aktiv- motorisert vindu og solfanger.

2013

NorDan leverer sin første ordre til prosjekt i Kina. Signerer også samarbeidsavtale med Lyse, og etablerer Smart prosjektet. På Bygg Reis Deg vises verdens første SmartDør.

2014

NorDan stenger fabrikken på Arneberg. Kundeløftet blir innført på det norske markedet og NorDan kjøper majoritet i ID Lock.

2015

NorDan kjøper majoriteten i Byggevareleverandørene AS. Dramatisk flom rammer fabrikken på Moi, og NorDan åpner ny fabrikk i Powodowo.

2016

NorDan feirer 90-års jubileum. Aluminiumsproduksjonen på Moi avvikles, og den nybygde fabrikken i Powodowo i Polen overtar produksjon og pulverlakkering av aluminium til alle fabrikkene.

2017

NorDan AS kåres til «Årets leverandør» hele fem ganger. Ved inngangen til 2018 etableres ny konsernstruktur, med NorDan AS i Norge, NorDan AB i Sverige og NorDan UK Ltd. i Storbritannia som de viktigste selskapene. Konsernet utgjøres av totalt 25 salgskontor og 10 fabrikker.

2018

Ny konsernstruktur etableres med NorDan Gruppen AS som morselskap.

2019

Begynner produksjon av dør- og vindusløsninger i hel aluminium.

2020

Overtar aksjemajoriteten i danske STM Vinduer A/S, og slutter med det sirkelen som begynte i 1919. Kjøper også salgsselskapet NorDan Vinduer Ltd. i Irland, som gjennom tett samarbeid i en årrekke har levert NorDan-produkter til det irske markedet.