Vårt samfunnsansvar

I NorDan er vi like mye til stede i lokalsamfunnene som vi er en internasjonal aktør. Derfor legger vi like stor innsats på lokale initiativ som globale problemstillinger når vi definerer vårt samfunnsansvar.

Utdanning skaper fremtid

NorDan Gruppen er hovedsamarbeidspartner med Redd Barna. Gjennom Redd Barnas «Safe Back to School»-program er NorDan med på å støtte langsiktige tiltak som bidrar til et stabilt skoletilbud. Barn får trygge rammer, kunnskapsrike lærere og alle andre forutsetninger for å gjennomføre grunnleggende utdanning.

Logo Save the Children Norway

Tradisjon for kunnskap

Utdanning har alltid vært en viktig satsning for NorDan. Ved mange av fabrikkene våre gir vi unge voksne muligheten til å kombinere fagutdanning med yrkeserfaring. Vi vet at utdanning skaper grobunn for nysgjerrighet, problemløsing og innovasjon, og i et globalt perspektiv er god utdanning for alle nøkkelen til trygghet, forutsigbarhet og en mer bærekraftig verden.

Store prestasjoner

En stor prestasjon kan være like betydningsfull om den foregår i et lokalt turnering eller på et internasjonalt idrettsstevne. Det viktige er veien til prestasjonene og verdiene som ligger til grunn. NorDan sponser utøvere innen idrett og kultur som deler vår visjon om Perfekt Samspill og som setter ambisiøse mål for stadig nye prestasjoner. God planlegging, høy gjennomføringsevne og vilje til å gjøre endringer er nøkkelen til felles suksess.

Små og store arenaer

Store prestasjoner kan også skje på små arenaer. NorDan har høy tilstedeværelse i alle markeder, og nettopp derfor er sponsing av prestasjoner også på de små arenaene en viktig del av vårt samfunnsansvar. Det enkelte selskap i NorDan Gruppen støtter alt fra enkeltutøvere til større idrettslag med tilknytning til områder NorDan er til stede.