Et overordnet mål om sømløs flyt av kunnskap, erfaring og informasjon
i alle ledd.

Perfekt Samspill har vært NorDans ambisjon siden 2001. Det er hele virksomhetens ledestjerne, og et mål vi forsøker å nå på alle nivåer.

Perfekt i alle ledd

NorDan Gruppens overordnede mål er å oppnå kontinuerlig forbedring igjennom Perfekt Samspill. Innad i konsernet søker vi det perfekte samspillet mellom medarbeidere og produksjonsteknologi. Overfor kunder forsøker vi hele tiden å være en perfekt samarbeidspartner. Overfor sluttbrukerne vil vi at produktene skal snakke sitt tydelige språk om perfekt form og funksjon med lang, lang levetid. Innemiljøet og naturen skal ivaretas så perfekt det lar seg gjøre. Vi skal utfordre våre leverandører igjennom perfekt samarbeide og vil fremstå som en foregangsbedrift i forhold til våre eksterne omgivelser.

NorDan Perfekt

Perfekt Samspill ble lansert i forbindelse med NorDans 75-års jubileum i 2001, og bygger på introduksjonen av NorDan Perfekt i 1961. Nyskapningen NorDan Perfekt var et toveissvingende innadslående vindu som vi i dag kjenner som NorDan NTech Sikkerhetsvindu. Produktet ble utsatt for omfattende prøving og feiling slik at det nærmet seg det perfekte. Det var et avansert vindu som ble patentert og konstruert for industriell produksjon. Nye beslag ble utviklet og maskiner konstruert for å omforene høy kvalitet med effektiv produksjon. Siden har hele organisasjonen gjennomgått store forandringer fokusert på kontinuerlig utvikling, prøving og feiling. I dag er NorDan en sterk merkevare med stor suksess.