Kompetanse tett på markedet

Nærhet til markedet har alltid vært et viktig prinsipp for NorDan. Tette relasjoner med kunder, organisasjoner og myndigheter gjør at selskapene i NorDan-konsernet raskt kan gjøre utspill om til konkrete produktforbedringer som er med på å prege store og små prosjekter. Vår distribuerte organisasjon sikrer også at den mest verdifulle kompetansen er plassert så nære produksjonen og markedet som mulig.

Kunnskapsdeling satt i system

Kompetanse er ferskvare, og vårt robuste system for kunnskapsdeling sikrer systematisk kunnskapsdeling på tvers av fabrikker, salgskontor og datterselskap. Slik sikrer vi at når én del av konsernet blir klokere, så vokser hele konsernet samtidig. Åpenhet og Perfekt Samspill i alle deler av gruppen er drivkrefter som gjør NorDan Gruppen til en en toneangivende produsent av vinduer og dører.

NorDans Kompetansesentre

I NorDan er det i dag syv kompetansesentre som hver har ansvar for hele konsernets felles kunnskap innen et bestemt fokusområde. Fra IT-systemene som sikrer effektiv ordrebehandling og transport til felles innkjøp, miljødeklarasjoner og produksjonssystemer: Så lenge det er spisskompetanse innenfor et fokusomårde som kommer hele konsernet til gode er sannsynligheten stor for at det er definert et kompetansesenter som har det overordnede ansvaret.

Deling og samarbeid

Organiseringen med kompetansesentre sikrer ikke bare at kunnskap videreutvikles. Like viktig er det at tiden som benyttes i kompetansesentrene også kommer alle involverte markeder til gode. Dyktige fagmiljøer med et sterkt fokus på deling og samarbeid gjør oss enda bedre rustet for å oppnå Perfekt Samspill.

Kompetansesentre i NorDan Gruppen

Innkjøp og kontrakt

Knutepunkt for kompetanse om innkjøp og avtaler.

NTech-produkter

Utvikling, testing og innovasjon knyttet til produktserien NorDan NTech.

NorDan Business Systems

NDBS er ansvarlige for utvikling av NorDans felles forretningssystemer.

NorDan Production Systems

Forkortet NDPS. Fagmiljø for forvaltning av kvalitetssystemer, ISO-sertifiseringer og produksjonssystemer.

Hel Aluminium og uPVC

Kompetanse- og produktutvikling av løsninger i hel aluminium og uPVC.

Kvillsfors-produkter

Utvikling, testing og innovasjon knyttet til produkter i serien NorDan Kvillsfors.

Miljødeklarasjoner

Kompetansesenter for kartlegging og sertifisering av alle NorDan-produkter etter krav og retningslinjer stilt i ulike deklarasjonsstandarder.