Ndg web epd generator launch

NorDan lanserer dynamisk EPD-generator

Enklere, raskere og 100 % nøyaktig miljødokumentasjon på prosjektnivå. Dette er bare noen av mulighetene NorDans dynamiske EPD-generator kan by på.

Byggenæringen er identifisert som en nøkkelsektor for å redusere utslippsnivåene i Europa. For å kunne imøtekomme nye krav til klimagassregnskap og livsløpsanalyser lanserer NorDan en dynamisk EPD-generator. Helt konkret betyr det at det etter hvert vil bli mulig å levere prosjektspesifikk klimadokumentasjon, noe som vil bli etterspurt i økende grad fremover.

Ledende på dokumentasjon

En EPD er en uavhengig verifisert miljødeklarasjon som bygger på en livsløpsanalyse. For et vindu vil en EPD i tillegg til å beskrive forventet levetid gi detaljerte data om klimagassutslipp for de ulike fasene av vinduets levetid: Fra råvarer, produksjon og transport til vinduet står i bygget og en gang skal gjenvinnes.

– Normalt er disse dataene samlet i et statisk dokument, men det er først når vi frigjør dataene i en EPD-generator at vi virkelig kan utnytte mulighetene som ligger i bedre data, sier markedsdirektør i NorDan Gruppen, Johannes Rasmussen.
– Takket være en langsiktig og strategisk satsning på å bygge solide grunndata om produktene våre, har vi kunnet innta en ledende posisjon innen miljødeklarasjoner blant dør- og vindusprodusenter, sier han.

Miljødata på bestilling

Fredrik Jonsson i NorDan kompetansesenter for miljødokumentasjon og digitalisering har ledet arbeidet med utviklingen av EPD-generatoren. Arbeidet har foregått i tett samarbeid med LCA.no og TreTeknisk, og selve generatoren er publisert gjennom EPD Norge.

– Den største jobben handler vil alltid være å kartlegge produktenes bestanddeler ned på et så detaljert nivå som mulig. Når det er på plass, er det mer et spørsmål om å gjennomføre beregninger og få disse beregningene revidert og godkjent av en tredjepart, sier han, og beskriver noen av mulighetene generatoren gir for ny bruk av miljødata.
– I første omgang vil vi kunne redusere tiden det tar å produsere utslippsdeklarasjoner fra seks måneder til kun et par uker. Integrasjonen med NorDans tilbud- og ordresystem gjør at vi kan generere prosjektspesifikke miljødeklarasjoner på svært kort tid, hvor samtlige alle bygger på de samme godkjente EPDene, sier han.

jun. 15, 2023
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører