NDG Dag Kroslid Lena Rannestad Kloster CSO Craft

Lena Rannestad Kloster er NorDan Gruppens nye konserndirektør for bærekraft

Ledergruppen i konsernet styrkes når Lena Rannestad Kloster trer inn som konserndirektør for bærekraft (CSO) 1. mars 2023.

I tillegg til rollen som CSO (Chief Sustainability Officer) i NorDan Gruppen vil Rannestad Kloster fortsette som bærekraftsjef i NorDan AS. Hun vil inngå i konsernledelsen til NorDan Gruppen og få en nøkkelrolle i oppfølging av bærekraftstrategi og -prosjekter i tett samarbeid med alle virksomhetene i konsernet.

Bærekraft har vært en naturlig del av NorDan i årtier, og virksomheten har arbeidet bredt innenfor alle de tre dimensjonene av bærekraft: Økologisk, sosial- og økonomisk bærekraft. NorDan og dets datterselskaper har også fått utmerkelser og oppmerksomhet for arbeidet med bærekraft.

Spennende og viktig

Gjennom det siste året har Rannestad Kloster satt et tydelig preg på bærekraftarbeidet i NorDan AS. Ut fra strategien «En bærekraftig hverdag» har flere initiativ og aktiviteter blitt lansert, og hun gleder seg til å bruke blant annet erfaringene herfra sammen med arbeidet som er gjort i andre datterselskaper, til ytterligere å styrke bærekraftarbeidet i NorDan Gruppen.

– Å få jobbe med bærekraft er både spennende og viktig, og det er et område hvor jeg også får brukt samfunnsengasjementet mitt. Det er flere sider ved bærekraft som gjør det til en stadig viktigere del av virksomheten, og det spenner fra det rent kommersielle til det mer samfunnsnyttige. Vi må fortsette å vise at det går an å være både konkurransedyktig i markedet samtidig som man tar et klart miljømessig og sosialt ansvar, sier hun, og fortsetter.

– NorDan har en lang og stolt tradisjon for innovasjon og nyskaping. Vi er et stort konsern, og vi må fortsette utviklingen og moderniseringen når det gjelder det sosiale bærekraftaspektet og vise ringvirkningene av det vi står for.

Sender et tydelig signal

Konsernsjef i NorDan Gruppen, Dag Kroslid, er svært fornøyd med å ha fått Rannestad Kloster ombord som konserndirektør for bærekraft.

– NorDan er et stort konsern med betydelig internasjonal virksomhet og en tydelig bærekraftsprofil på de produktene vi tilbyr i markedet og som selskap. Dette er en stor fordel nå som våre kunder og samfunnet som helhet fokuserer mer på bærekraft. Det er også områder vi kan forbedre oss på gjennom felles initiativ og utveksling av kunnskap. Med en konserndirektør for bærekraft sender vi også et tydelig signal om at bærekraft spiller en rolle inn i alle store og små veivalg, og at det er inspirerende å jobbe med FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Jeg ser frem til samarbeidet med Lena Rannestad Kloster i hennes nye rolle som CSO.

– Vårt tydelige mål er at vi skal fortsette å være ledende i vår bransje på bærekraft. Vår visjon om Perfekt Samspill handler jo også mye om å forstå og lykkes i samspillet mellom økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Samt å bli litt bedre hver dag, sier han.

mar. 01, 2023
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører