NorDan is currently the target of a cyber-attack on our IT systems. Read more »
NorDan er utsatt for et pågående angrep mot våre IT-systemer. Les mer »

NorDan utsatt for dataangrep

Fredag 14. januar 2022 kl. 13:00

Fortsatt usikkerhet knyttet til pågående dataangrep

Dataangrepet mot NorDan er foreløpig under kontroll. Det er allikevel fortsatt for tidlig å konkludere med omfanget av angrepet og konsekvensene det får.

Avbrudd og forstyrrelser vil fortsatt forekomme i prosessen med å isolere og avskjære ondsinnet kode i NorDans systemer. Produksjonen ved fabrikkene er ivaretatt og foreløpig gjennomføres driften tilnærmet som normalt.

Det pågår fortsatt innsamling av data for å kartlegge omfanget av angrepet. Samtidig arbeides det med friskmelding og tilbakeføring av berørte systemer. Dataangrepet er politianmeldt, og vi vil jobbe tett sammen relevante myndigheter i den videre prosessen.


Torsdag 13. januar 2022 kl. 09:00

NorDan utsatt for dataangrep

NorDan er utsatt for et pågående angrep mot våre IT-systemer. Forstyrrelser og perioder med utilgjengelighet vil kunne oppstå mens vi jobber for å redusere konsekvensene av angrepet.

En uautorisert pålogging i et av kjernesystemene har resultert i at data har blitt kompromittert. Det fulle omfanget av angrepet og data på avveie er fortsatt uklart.

Vi jobber nå tett med bransjeledende eksperter for å identifisere, avskjære og fjerne trusselen. I forbindelse med denne prosessen forventer vi avbrudd og perioder hvor IT-systemene vil være utilgjengelige.