NorDan utsatt for dataangrep

Torsdag 20. januar kl. 15:00

Alle tjenester i normal drift

Dataangrepet mot NorDan er over og alle systemer er tilbake i normal drift.

Åtte dager etter at angrepet først ble identifisert er vi tilbake i normal drift. Med enkelte unntak har all produksjon ved fabrikkene gått som normalt.

Dette vil være den siste i rekken av regelmessige oppdateringer knyttet til dataangrepet. Henvendelser om bruk av IT-systemer rettes til de vanlige kontaktpersonene. Henvendelser relatert til angrepet rettes til adm. dir. Trond Magnar Unhammer i NorDan AS.


Onsdag 19. januar kl. 15.00

På vei tilbake til normalen

Det har gått en uke siden dataangrepet mot NorDan først ble oppdaget. Nå fortsetter arbeidet med å gradvis jobbe oss tilbake til normalsituasjonen.

Risikoen for nye forstyrrelser som følge av angrepet anses nå for å være liten. Den omfattende prosessen med å nøytralisere trusselen og sikre systemene er i full gang, og det har vært stor fremdrift de siste døgnene.

Alle fabrikker opererer på normalt nivå, og driftskritiske funksjoner er ivaretatt. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, og det vil fortsatt kunne oppleves avbrudd i våre IT-systemer.

Vi ønsker å takke alle kunder, leverandører og samarbeidspartnere for et nært og godt samarbeid i forbindelse med dataangrepet.


Mandag 17. januar kl. 15.00

Dataangrepet er håndtert, men opprydningsarbeidet fortsetter

Dataangrepet som har rammet NorDan er under kontroll. Nå pågår et intensivt arbeide for å forberede tilbakeføring til normal drift.

Umiddelbart etter at dataangrepet først ble oppdaget og isolert startet et intensivt oppryddingsarbeid. Dette er i ferd med å sluttføres. Vi anser det nå for å være liten risiko for ytterligere trusler i forbindelse med angrepet.

For å unngå spredning av skadelig programvare har NorDans systemer de siste dagene vært koblet fra internett. En beslutning om påkobling og den videre prosessen mot normalisering vil skje en av de nærmeste dagene.


Fredag 14. januar 2022 kl. 13.00

Fortsatt usikkerhet knyttet til pågående dataangrep

Dataangrepet mot NorDan er foreløpig under kontroll. Det er allikevel fortsatt for tidlig å konkludere med omfanget av angrepet og konsekvensene det får.

Avbrudd og forstyrrelser vil fortsatt forekomme i prosessen med å isolere og avskjære ondsinnet kode i NorDans systemer. Produksjonen ved fabrikkene er ivaretatt og foreløpig gjennomføres driften tilnærmet som normalt.

Det pågår fortsatt innsamling av data for å kartlegge omfanget av angrepet. Samtidig arbeides det med friskmelding og tilbakeføring av berørte systemer. Dataangrepet er politianmeldt, og vi vil jobbe tett sammen relevante myndigheter i den videre prosessen.


Torsdag 13. januar 2022 kl. 09.00

NorDan utsatt for dataangrep

NorDan er utsatt for et pågående angrep mot våre IT-systemer. Forstyrrelser og perioder med utilgjengelighet vil kunne oppstå mens vi jobber for å redusere konsekvensene av angrepet.

En uautorisert pålogging i et av kjernesystemene har resultert i at data har blitt kompromittert. Det fulle omfanget av angrepet og data på avveie er fortsatt uklart.

Vi jobber nå tett med bransjeledende eksperter for å identifisere, avskjære og fjerne trusselen. I forbindelse med denne prosessen forventer vi avbrudd og perioder hvor IT-systemene vil være utilgjengelige.