Sponsorater

Gjennom sponsorvirksomheten støtter selskapene i NorDan-konsernet store og små prestasjoner og tar en del av vårt samfunnsansvar.

Store prestasjoner

En stor prestasjon kan være like betydningsfull om den foregår i et lokalt turnering eller på et internasjonalt idrettsstevne. Det viktige er veien til prestasjonene og verdiene som ligger til grunn. NorDan sponser utøvere innen idrett og kultur som deler vår visjon om Perfekt Samspill og som setter ambisiøse mål for stadig nye prestasjoner. God planlegging, høy gjennomføringsevne og vilje til å gjøre endringer er nøkkelen til felles suksess.

Små arenaer

Store prestasjoner kan også skje på små arenaer. NorDan har høy tilstedeværelse i alle markeder, og nettopp derfor er sponsing av prestasjoner også på de små arenaene en viktig del av vårt samfunnsansvar. Det enkelte selskap i NorDan Gruppen støtter alt fra enkeltutøvere til større idrettslag med tilknytning til områder NorDan er til stede.