Ndg nordan uk cop26 house

Vinduer og dører fra NorDan valgt til klimanøytralt hus under «COP26»

I samarbeidsprosjektet «Beyond Zero Homes» har NorDan UK og en rekke andre virksomheter gått sammen om å prosjektere og oppføre et klimanøytralt hus.

Når topp-politikere fra hele verden i begynnelsen av november samles for å avtale nye forpliktelser om kutt i klimagassutslipp i den skotske storbyen, vil de også kunne få demonstrert i praksis hvordan moderne boligbygging kan gjøres med minimal påvirkning på klimaet.

Klimanøytralt bygg

I samarbeidsprosjektet «Beyond Zero Homes» har NorDan UK og en rekke andre virksomheter gått sammen om å prosjektere og oppføre et klimanøytralt hus. Med nøye utvalgte materiale, hvor tre er en viktig fellesnevner, har det vært mulig for Peter Smith i Roderick James Architects å sette sammen et modulbygg som i sum lagrer like mye eller mer C02 som det slippes ut under byggeprosessen. Målet er å vise myndigheter og samfunnet at det finnes løsninger som både ivaretar bokomfort, kvalitet og levetid uten at det må gå på bekostning av klimaet.

Godt dokumentert

NorDan UK ble valgt som partner i prosjektet med bakgrunn i de svært godt dokumenterte klimaegenskapene i produktene. Aluminiumskledd trevirke gir også et gunstig klimaregnskap, og i kombinasjon med den lange levetiden var løsningene fra NorDan i en klasse for seg. I tillegg har vinduene og dørenes gode energiegenskaper også en positiv påvirkning på klimaregnskapet, siden huset i sin levetid vil ha et lavere energibehov.

nov. 02, 2021
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører