Ndg nordan se icsd2021 sustainability conference

Presenterte veien mot en vellykket bærekraftstrategi

Med utgangspunkt i en pragmatisk tilnærming og bygget på forretningsmessig beste praksis har NorDan AB i Sverige staket ut en klar kurs mot en vellykket bærekraftstrategi.

Under den prestisjetunge «International Conference on Sustainable Development» i september tidligere i år presenterte administrerende direktør i NorDan AB og COO i NorDan Gruppen, Dag Kroslid, selskapets tilnærming til å utvikling og implementering av bærekraftstrategien i selskapet.

Fokus på utvalgte bærekraftsmål

Med det svenske kvalitetsinstituttets (SIQ) ledelsesmodell for «Business Excellence» som rammeverk, har NorDan AB de siste årene aktivt tatt i bruk FNs bærekraftsmål som en del av sin strategi for bærekraftig utvikling. Fokus på utvalgte mål har ført til et stort antall forbedringer og innovasjoner, noe som hos både kunder og andre interessenter har økt anerkjennelsen av den svenske vindus- og dørprodusenten som en virksomhet med en tydelig bærekraftsprofil.

NorDans bærekraftsarbeid har allerede utviklet selskapet til det bedre og gitt en reduksjon i CO2-fotavtrykket. Videre har det dannet grunnlaget for- og inspirasjon til det videre arbeidet med bærekraft og FNs bærekraftsmål i årene som kommer. – Dag Kroslid, adm. dir. NorDan AB

Prisbelønte innovasjoner

Blant de mange innovasjonene som følger av bærekraftstrategien er utvikling og lansering av det prisbelønte runde vinduet produsert i en 3D-skriver. Prosjektet ble utviklet i tett samarbeid med andre industriaktører innen additiv produksjonsteknologi og biokomposittmaterialer med høy grad av fornybare materialer.

Les konferanseartikkelen i sin helhet

sep. 23, 2021
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører