Nd ps oppslag historie

NorDans vei til en ledende posisjon

I kjernen av selskapene i NorDan Gruppen ligger kvalitet og kompetanse. Men det er flere interessante aspekter som har gjort NorDan til en betydelig aktør i den europeiske byggevareindustrien.

NorDan ble grunnlagt i 1926, og har gjennom årene opplevd en imponerende utvikling. I de tidlige årene var det å produsere vinduer mer som en bigeskjeft, et relevant tilskudd til byggmestervirksomheten som selskapet var kjent for. Men med årenes gang ble det etter hvert mer og mer tydelig at selskapets fremtid lå i utvikling og industrialisering av vinduer og dører.

NorDan Perfekt

I sin enkleste form behøver ikke et vindu å være mer enn en treramme rundt litt glass. Et slikt vindu ville nok ikke være spesielt vanskelig å produsere, men særlig brukervennlig, energieffektivt eller værbestandig ville det neppe ha vært. Løsningen på denne utfordringen er hva grunnleggeren og sønnene hans satte i gang med å finne gjennom utviklingen av NorDan Perfekt. I 1962 var prototypen klar, og et nytt og unikt innadslående vindu med tre håndtak så dagens lys.

Ledende produksjon

Kort tid etter lanseringen av det nye vinduet økte etterspørselen betraktelig. Men behovene til markedet rommet mer enn et ønske om et kvalitetsvindu. Like viktig var NorDans evne til å levere i store volum. Gjennom egen utvikling av produksjonsutstyr og et sterkt fokus på kontinuerlig utvikling av både prosesser og produkter befestet NorDan tidlig sin posisjon som en ledende aktør innen vindusproduksjon.

Internasjonal kvalitet

Høy kvalitet kjenner ingen grenser, men vinduer og dører er produkter som det ofte er knyttet spesielle tradisjoner til fra land til land. Da NorDan kastet blikket mot markeder utenfor Norge, spilte kvaliteten og robustheten til vinduene en nøkkelrolle i å overvinne motforestillinger i eksportmarkedene. I årene frem mot årtusenskiftet befestet NorDan en tydelig posisjon i Storbritannia og Sverige i tillegg til Norge, og beviste med det at høy kvalitet, kunnskap og markedsledende kundeservice er et språk alle kan forstå.

NorDan Gruppen ser dagens lys

De siste 25 årene har NorDan opplevd en stor utvikling på alle områder av virksomheten, en utvikling som kanskje best synliggjøres gjennom omleggingen til ny selskapsstruktur i 2018. Fra den spede begynnelsen på Moi som en ren, norsk vindusprodusent, har NorDan gått til å bli en internasjonal virksomhet med et omfattende sortiment av vinduer, dører og tilbehør.

Mye har forandret seg, men noen ting forblir de samme: Å lidenskapelig produsere produkter av høy kvalitet i store volum, og yte best mulig kunnskap og service til kundene våre.

mar. 15, 2019
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører