Nor Dan 3 D printer Bor 001

Prestisjefylt innovasjonspris tildelt 3D-printet vindu

Som ett av fem selskaper er NorDan Sverige tildelt «Quality Innovation Award 2019» for sitt unike vindu i biokompositt, produsert i en 3D-skriver.

Quality Innovation Award deles ut i et tyvetalls land i Europa. Innovasjonene som premieres skal bidra til å spre kunnskap, være gode forbilder og inspirere andre innovatører. Prisen, som i Sverige deles ut av SIQ, gikk i år til fire andre aktører i tillegg til NorDan AB.

Åpner døren til framtidens produksjon

NorDan mottar prisen for sitt runde vindu i biokompositt-materiale, produsert i en 3D-skriver. NorDan har gjennom flere år jobbet målrettet med å utforske mulighetene for bruk av additiv produksjonsteknologi i en ellers svært tradisjonsbunden bransje. I juryens tildeling heter det blant annet:

«Innovationen visar att tekniken med additiv tilverkning lämnat fasen med prototyptillverkning, står på tröskeln till masstillverkning och öppnar dörren till hur framtidens produktion kan se ut.»

Viktig samarbeid

Innovasjonen har blitt i tett samarbeid med bransjeledende aktører, spesielt BLB Industries som har levert 3D-skriveren og Stora Enso som har levert materialet det prisvinnende vinduet produseres i. Administrerende direktør i NorDan AB, Dag Kroslid, trekker spesielt frem samarbeidet som avgjørende for den høythengende utmerkelsen:

«Moderne industri er global i sin natur, og skal vi være både konkurransedyktige og innovative er vi avhengige av å søke samarbeid med andre, ledende aktører. Sammen har vi klart mer enn å vise at additiv produksjon av vinduer kan realiseres. Dette vinduet tilfredsstiller våre strengeste kvalitetskrav, og åpner opp for helt nye muligheter innen innovativ vindusproduksjon.»

«Vi er veldig stolte av å kunne motta årets Quality Innovation Award. Det er en utmerkelse til hele NorDan, og en anerkjennelse av vår nesten hundre år lange historie og tradisjon for innovasjon. Nå gleder vi oss til å jobbe videre med innovative løsninger både for produkter og produksjon.»

nov. 04, 2019
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører