Ndg ukraine support

NorDan støtter den humanitære innsatsen i Ukraina

NorDan Gruppen står solidarisk med den ukrainske befolkningen.

NorDan er en internasjonal bedrift med virksomhet og tilstedeværelse i flere land, hvorav flesteparten på det europeiske kontinentet. De siste ukene har vi med forferdelse sett stadig flere hendelser utspille seg i Ukraina. Vi støtter myndighetene i landene vi har virksomhet i sine sanksjoner mot Russland, og vi stiller oss bak den globale humanitære innsatsen.

Europeiske- og globale forsyningskjeder opplever økt risiko knyttet til konflikten i Ukraina. NorDan Gruppen og våre datterselskap overvåker og følger forsyningssikkerheten tett.

NorDan Gruppen har ingen direkteleverandører i Russland eller Ukraina. Trevirke kommer fra leverandører i Finland, Estland og Polen. Glass kommer fra Polen og aluminium kjøpes inn fra leverandører i Norge og Polen. Etter hva vi har kunnet slå fast kommer ingen av disse primære råmaterialene til våre vinduer og dører fra verken Russland eller Ukraina.

I konfliktsituasjoner er det ofte barn som er mest utsatt for langsiktige konsekvenser. NorDan jobber tett med Redd Barna og deres internasjonale arbeid. I forbindelse med den pågående krigen vil NorDan Gruppen bidra med en ekstraordinær donasjon til Redd Barnas arbeid i Ukraina og Ukrainas naboland.

mar. 21, 2022
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører