K8 A1899 resize craft

NorDan Rubicon kjøper Atum Prosjekt

Fasadespesialisten Rubicon ble selv en del av NorDan-familien i 2020. Med oppkjøpet av solskjermingsleverandøren Atum Prosjekt tar NorDan et ytterligere skritt på veien mot å bli en totalleverandør av vinduer, dører, fasader og solskjermingsløsninger.

Helt siden introduksjonen av Screens og Hel Aluminium har NorDan aktivt søkt etter nye muligheter for å tilby et komplett sortiment av produkter og tjenester. Kundene etterspør i større og større grad totalkonsepter, og med både fasader og solskjerming i tillegg til vinduer og dører har valget av leverandør aldri vært enklere for kundene.

One stop shop

Oppkjøpet utvider ytterligere NorDan AS’ tilbud og tilstedeværelse i det norske markedet, men enda viktigere er tilførselen av ny og nødvendig kompetanse for å kunne bidra til grønnere bygg, sier Trond Magnar Unhammer.

– Forventningene til energieffektivitet og klimapåvirkning i nye bygg gjør at det stilles stadig strengere krav til kompetansen, dokumentasjonen og leveringsevnen til oss som byggevareleverandør, forklarer han.

– Med både Rubicon og Atum på laget får vi kunnskap og produkter som passer rett inn i vår plan for å bli en totalleverandør på alt er som er relatert til dører. vinduer og fasader, og kundene våre vil i prinsippet kun behøve å forholde seg til én aktør for alle behov.

Sterkt totalkonsept

Johannes Rasmussen i NorDan Gruppen har vært sentral i oppkjøpsprosessen, og er svært fornøyd med å få Stavanger-bedriften Atum med på laget.

– NorDan har lenge arbeidet med å tilby et sterkt totalkonsept i markedet, og oppkjøpet av Atum Prosjekt forsterker ytterligere konsernets satsing på smarte produkter, nå i Perfekt Samspill også med solskjerming. Dette styrker NorDans posisjon som en totalleverandør i det norske markedet, sier han.

Store forventninger

Hos både NorDan Rubicon og Atum Prosjekt er det store forventninger til resultatene som felles eierskap, samlokalisering og kompetansedeling vil gi.

– Atum har vært en viktig leverandør til Rubicon gjennom mange år, og vi har alltid hatt stor trygghet i kompetansen og leveransene fra teamet. Nå var timingen riktig, og med oppkjøpet ser vi mange positive synergieffekter som vil komme Rubicons kunder til gode, sier Lars Mellerud i NorDan Rubicon.

– Sammen med Atum vil vi nå være i enda bedre stand til å finne de beste løsningene til komplekse bygg, selv om byggherrene selvfølgelig fortsatt står helt fritt til å velge samarbeidskonsept også i fremtiden, fortsetter han.

Under samme tak

For Erlend Schibevaag Atum Prosjekt betyr oppkjøpet nye muligheter for å kunne skape en bedre helhet for kundene

– Moderne bygg stiller stadig høyere krav til profesjonalitet og leveringsevne, og det er viktig for oss å hele tiden kunne videreutvikle spisskompetansen vi har innen solskjerming. Samtidig har vi over tid opparbeidet oss en betydelig kompetanse på elektronikk og byggautomasjon, som vi nå kan hente ut ytterligere synergier fra sammen med NorDan Rubicon, sier han.

– Vi får også muligheten til å samle flere fag og kompetanse under samme tak, og vil skape en bedre helhet og kunne tilby enda bedre løsninger til nye og eksisterende kunder.

jun. 02, 2022
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører