Ndg ndab quality sustainability award 2021

Internasjonal anerkjennelse for bærekraftig kvalitetsstyring

Med verdens første 3D-printede vindu i biokompositt som spydspiss har NorDan fått internasjonal oppmerksomhet for produktutvikling og kvalitetsstyring i et bærekraftsperspektiv.

Det er det uavhengige, internasjonale kvalitetsinstituttet «International Academy for Quality» som står bak utdelingen av prisen «Quality Sustainability Award». NorDan Sverige har tidligere mottatt flere priser for selve produktet, men dette var første gang IAQ anerkjente innovasjon og kvalitet i et bærekraftperspektiv.

Viktig anerkjennelse

Dag Kroslid er administrerende direktør i NorDan AB, og har sammen med hele den svenske organisasjonen jobbet målrettet med utvikling av bærekraftige produkter.

– Det er flott å få tildelt Quality Sustainability Award fra IAQ, en ny og internasjonal anerkjennelse rettet mot synergiene mellom bærekraft og kvalitetsstyring. Biokompositt er et veldig interessant materiale for fremtidens byggenæring, og jeg er veldig fornøyd med at vi i NorDan er i helt i forkant når det gjelder å ta i bruk både biokomposittmateriale og additiv produksjon, støttet av en robust tilnærming til kvalitetsstyring.

Prisen er tildelt med hensyn til spesielt tre av FNs bærekraftsmål:

  • 9 Industri, innovasjon og infrastruktur
  • 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 17 Samarbeid for å nå målene

Additiv produksjon satt i system

Allerede høsten 2019 kunne NorDan som første vindusprodusent i verden vise frem det runde vinduet, ulikt alt annet. Trevinduer blir tradisjonelt produsert ved at virke i seks meters lengder høvles, kappes og bearbeides før det settes sammen til et ferdig produkt. For runde vinduer er dette spesielt ressurskrevende, og resultatet er ofte at mye materiale blir til avfall.

NorDans prisvinnende løsning har vært å snu prosessen «på hodet». I stedet for å lage et for stort vindu som materiale må fjernes fra, såkalt subtraktiv produksjon, tok man i bruk teknologi som gjorde det mulig å produsere additivt, altså å legge til materiale på produktet utelukkende der det behøves. NorDans industrielle 3D-skriver utnytter biokompitt-råvarene langt mer effektivt, og mengden manuelt etterarbeid reduseres kraftig.

Prisvinnende prosjekt

Quality Sustainability Award er den hittil siste av en rekke priser som det 3D-printede vinduet har blitt tildelt. Fra før har blant annet det svenske kvalitetsinstituttet SIQ tildelt produktet Quality Innovation Award, en nominering som også bidro til at NorDan gikk til topps i den internasjonale konkurransen. Høy anerkjennelse til tross, den største verdien ligger fortsatt i å videreføre nærmere 100 år med oppfinnsomhet, nysgjerrighet og evnen til å sette innovasjon i system.

feb. 08, 2021
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører