Nor Dan Investerer på Moi

NorDan investerer 100 millioner kroner i fabrikken på Moi

Et helautomatisk, robotstyrt lager, solceller på taket og en topp moderne maskinpark er blant investeringene som rulles ut de neste månedene.

Over 100 millioner kroner skal investeres i fabrikken på Moi i Rogaland. Konsernsjef i NorDan Gruppen og styreleder i NorDan AS, Dag Kroslid, understreker betydningen av bærekraftperspektivet i investeringsprogrammet.

– I NorDan har vi en klar tradisjon for å investere i fabrikkene våre, og det er svært positivt at hovedfabrikken vår på Moi utstyres med moderne produksjonsteknologi samtidig som vi fokuserer på bærekrafttiltak, sier Kroslid.

Viktig investering

– Investeringen styrker den allerede moderne vindusfabrikken ytterligere og er et viktig signal om en offensiv satsing på det norske vindusmarkedet, sier administrerende direktør i NorDan AS, Trond Magnar Unhammer, og fortsetter:

– NorDan er Norges største vindusprodusent og en hjørnesteinsbedrift i Moi. Med denne investeringen tar vi et stort skritt fremover, noe som vil komme lokalsamfunnet, våre ansatte og ikke minst kundene våre til gode i mange år fremover, sier han.

Unhammer får støtte av Marianne Hammerslund-Skåland, hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet ved fabrikken på Moi.

– Dette er en viktig investering for NorDan AS som skaper positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Jeg er stolt av alle som har bidratt til den verdiskapningen vi har på fabrikken og glad for at vi allerede har en lønnsomhet som viser at det er et potensial for investeringer i økt konkurransekraft, sier hun.

Presisjon og effektivitet

Fabrikksjef Torfinn Knutsen gleder seg over moderniseringen, som er det største løftet siden de store fabrikkhallene ble bygget på slutten av 1960-tallet.

– Et nytt maskinsenter bestående av tre helt nye linjer vil øke effektiviteten betydelig. Et helt nytt, robotstyrt lager fra Autostore sikrer tilgang til deler og komponenter når det trengs i produksjonen. I tillegg øker vi flyten og skaper en tryggere arbeidshverdag for de ansatte, sier Knutsen.

okt. 13, 2023
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører