Ndg web dag kroslid european quality leader

NorDan Gruppens konsernsjef Dag Kroslid kåret til «European Quality Leader»

Med sitt kvalitetsfokuserte lederskap i NorDan har Kroslid ledet bærekraftige endringsprosesser. Resultatet er nye innovasjoner og betydelige resultater for dør- og vindusprodusenten.

Kroslid mottok prisen under Kvalitet & Risiko Norges arrangement Kvalitet & Risikodagene 2023, hvor han også var en av hovedforedragsholderne. Prisen deles ut av den europeiske organisasjonen for kvalitet (European Organisation for Quality, EOQ), og er en anerkjennelse av individer som i lederskapsroller har lyktes i å veilede virksomheten til suksess gjennom endrings- og kvalitetsforbedringsprosesser.

En anerkjennelse av lagarbeid

Kroslid var nominert for sitt virke gjennom mange års lederskap både i NorDan og andre virksomheter. Hans strategiske lederskap i forbedringsprosesser i selskaper som blant annet NorDan AB i Sverige og konsernselskapet NorDan Gruppen har vist seg spesielt fruktbart, og har fått stor oppmerksomhet både i Skandinavia og internasjonalt.

En nøkkelfaktor for å oppnå høyt kvalitetsnivå er kundefokus og å involvere hele organisasjonen. I NorDan har vi også lyktes med å kombinere våre gode fremskritt i bærekrafts- og digitaliseringsarbeidet med tilnærmingen vår til kvalitetslederskap. Bærekraftige produkter med høy kvalitet sammen med relevant, digital informasjon har aldri vært viktigere enn det er i dag. Jeg anser denne tildelingen også som en anerkjennelse av det sterke lagarbeidet som har vært i virksomhetene jeg har vært en del av gjennom årenes løp, sier Kroslid.

Europeisk tildeling

Kroslid ble nominert til prisen fra Svenska Förbundet för Kvalitet, og fikk prisen overrakt av presidenten i den europeiske foreningen EOQ, Torolf Paulshus. Prisen deles ut til individer som gjennom sin tid, energi og kompetanse har delt sin kunnskap til beste for det europeiske samfunnets.

Foto: Kvalitet og Risiko Norge

jun. 12, 2023
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører