0003

NorDan først med å tilby runde vinduer produsert i 3D-skriver

Moderne biokompositt-materialer og innovative prosesser har resultert i lanseringen av runde vinduer produsert i 3D-skriver.

Det er NorDan Sverige som står bak nyskapingen som ble lansert for det skandinaviske markedet i oktober 2019. Det runde vinduet er resultatet av flere langsiktige investeringer både i produktutvikling, produksjonsprosesser og strategiske samarbeid.

Tradisjonell produksjon av trevinduer foregår i korte trekk ved at virke i seks meters lengder høvles, kappes og bearbeides før det settes sammen. For runde vinduer er dette spesielt ressurskrevende, og resultatet er ofte at mye materiale blir til avfall. Ved å produsere vindusproduktet i en industriell 3D-skriver benyttes råvarene langt mer effektivt, og mengden manuelt etterarbeid reduseres kraftig.

Sirkulært og miljøvennlig

Materialet biokompositt som benyttes er satt sammen for å tåle ekstrem påkjenning fra vær og klima, men det er også fullt ut resirkulerbart når vinduet har nådd sin endelige levetid. Lang levetid og et langt liv også etter at vinduet en gang skiftes ut sikrer et lavt fotavtrykk, og sammen med den miljøvennlige, additive produksjonen er dette et godt valg for miljøet.

En del av ecoDigital Ready

Veien frem til verdensnyheten har skjedd i tett, strategisk samarbeid med bransjeledende aktører. Stora Enso har utviklet biokompositt-materialet, mens BLB Industries har levert 3D-skriveren i storformat. Som et konkret utspring fra miljø- og digitaliseringsprogrammet ecoDigital Ready er det lanserte vindusproduktet grundig dokumentert og sertifisert som blant annet BIM-objekt og i relevante databasert for miljødeklarasjon.

Ler mer om produktet hos NorDan Norges- eller NorDan Sveriges nettsider ›

okt. 31, 2019
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører