Nor Dan Island

NorDan etablerer datterselskap på Island

Utvidelsen skjer gjennom et nytt salgsselskap med utstilling og kontorer rett utenfor sentrum av Reykjavik.

NorDan Island skal ledes av bransjeveteranen Sigurdur Magnusson, som har mer enn 20 års erfaring med salg, service og levering av vinduer og dører på Island.

– Jeg er glad og stolt over å introdusere NorDan til det islandske markedet. Jeg har blitt godt kjent med NorDan det siste halvannet året, og ordrene vi allerede har levert viser at kvaliteten på produktene passer som hånd i hanske til det krevende klimaet på Island, sier Magnusson. Han legger vekt på at etableringen er mer enn bare et samarbeid.
– NorDan er en seriøs aktør, og jeg er stolt av at vi har valgt å etablere et eget selskap med egen tilstedeværelse, fremfor kun å jobbe med forhandlere, sier han.

En naturlig utvidelse

Konsernsjef i NorDan Gruppen, Dag Kroslid sier:
– Som en av de ledende dør- og vindusprodusentene i Nord-Europa er etableringen av et datterselskap på Island et naturlig steg for NorDan Gruppen. Vi har allerede lang erfaring med leveranser av vinduer og dører til Grønland, Færøyene og arktiske områder. Vi gleder oss og til å levere våre bærekraftige vinduer og dører også til Island gjennom denne spennende nyetableringen, sier Kroslid.

Markedsdirektør i NorDan Gruppen, Johannes Rasmussen:
– På grunn av vår ledende posisjon i områder med ekstremvær har vi opplevd en økende etterspørsel etter NorDan på Island, og med sin omfattende dokumentasjon er våre produkter på mange måter skreddersydd for dette markedet.

– I løpet av 2023 leverte vi produkter til Island for flere millioner kroner. Positive tilbakemeldinger gjør at vi nå tar steget fullt ut og etablerer egen virksomhet. Byggeaktiviteten på Island er høy, drevet av den enorme turismen som igjen bidrar til stor utbygging av overnattingskapasiteten. Vulkanutbruddene vi opplever er dramatiske, men skaper stor oppmerksomhet. I tillegg står Island foran en omfattende boligbygging de kommende årene.

– Kundene på Island stiller høye krav til kvalitet og motstand mot ekstremvær, både når det gjelder vindlast, regn og forventninger til lang levetid. Det er krav vi setter pris på og gleder oss til å innfri. Vi har levert vinduer til blant annet Grønland de siste 40 årene, og har gjennomført grundige tester som gjør oss trygge på at vinduer og dører fra NorDan svært godt egnet til det krevende, arktiske klimaet.

feb. 20, 2024
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører