Ndg save the children

NorDan blir hovedsamarbeidspartner med Redd Barna

NorDan Gruppen blir hovedsamarbeidspartner med Redd Barna. Sammen vil vi jobbe for å gi barn kunnskap og en bedre fremtid.

Ved første øyekast kan avstanden virke stor fra vinduer og dører til det å bidra til trygg skolegang for barn verden over. I Redd Barna har NorDan funnet en partner som forstår verdien av god kunnskap, trygge rammer og lysere utsikter.

Internasjonalt samarbeid

Som hovedsamarbeidspartner med Redd Barna vil NorDan bidra til utviklingsprosjekter over hele verden. Samtidig er Redd Barna godt representert i landene hvor selskapene i NorDan Gruppen har sin virksomhet, som gjør det mulig å inngå enda tettere samarbeid om gode formål til barns beste.

For eksempel vil det lange og etablerte samarbeidet mellom NorDan Sverige og Rädda Barnen fortsette som tidligere.

Utdanning er nøkkelen

For Redd Barna er det å sikre god utdanning for barn nøkkelen til trygghet, forutsigbarhet og en mer bærekraftig verden. Ikke minst bidrar det til at barna får en større samfunnsdeltakelse og innflytelse. Dette er viktig i hele verden, men kanskje spesielt i land med pågående konflikter eller områder som er preget av stor fattigdom. Gjennom «Safe Back to School»-programmet fokuserer de på langsiktige tiltak som bidrar til et stabilt skoletilbud, der barn får trygge rammer, kunnskapsrike lærere og alle andre forutsetninger for å gjennomføre grunnleggende utdanning.

Et viktig samarbeid

Markedsdirektør i NorDan Gruppen, Johannes Rasmussen, er tydelig på at tiden er inne for å ta et større ansvar, og at Redd Barnas fokus på utdanning harmonerer godt med NorDans tradisjoner.

– Lenge før pandemien slo til var det mange hindringer for å sikre utdanning til utsatte barn, og etter pandemien har det bare blitt vanskeligere. I NorDan har vi kommet oss godt gjennom krisen. Vi er derfor svært glade for og stolt av å kunne bidra til en lysere fremtid for millioner av sårbare barn, sier han. Han ser frem til et langt og godt samarbeid mellom NorDan Gruppen og Redd Barna.

– Redd Barna er en naturlig samarbeidspartner for oss i NorDan, og de har verdier og et formål som ligger oss nært. Vi har alltid vært opptatt av å styrke lokalsamfunnene vi er en del av, men med verdensutfordringene barn møter i dag er det på tide å bidra også i en større sammenheng. Hvis vi kan være med på å gjøre hverdagen til bare ett barn litt bedre er det verdt å engasjere seg i, sier Rasmussen.

Ler mer om NorDan Gruppen og vårt samfunnsansvar

apr. 09, 2021
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører