Ndg cyber attack trond magnar undhammer

Bevissthet og åpenhet rundt dataangrep

For kundene ble konsekvensene minimale. For de ansatte ble det en drøy uke med kranglete IT-systemer. Allikevel kunne dataangrepet mot NorDan-konsernet i januar fått langt større konsekvenser hadde det ikke vært for god beredskap.

Dataangrepet mot NorDans systemer ble først oppdaget natt til 12. januar. Det satte i gang en kjede av hendelser som sammen bidro til å identifisere og nøytralisere trusselen før angriperne fikk mulighet til å trenge dypere inn og skaffe seg tilgang til å stoppe den daglige produksjonen av vinduer og dører.

– En skikkelig vekker

Til bransjenettstedet Norske Trevarer sier administrerende direktør i NorDan AS Trond Magnar Unhammer at selv gode forberedelser blir satt på prøve når angrepet først er en virkelighet.

– Nå i ettertid kan vi puste lettet ut og konstatere at vi unngikk den store katastrofen. Vi var ganske godt forberedt på et digitalt angrep, men er likevel skremt over hvor omfattende det ble. Dette er en skikkelig vekker for oss, og vi har allerede innført nye sikkerhetstiltak som egentlig skulle innføres seinere i år. NorDan AS har det overordnede ansvaret for IT-sikkerhet i NorDan-konsernet.

Prioritert problemstilling

NorDan-konsernet passerte en samlet omsetning på fire milliarder kroner i 2021. Med 12 fabrikker, 30 salgskontorer og flere enn 2200 ansatte er det ingen tvil om at angrep mot IT-systemene kan få betydelige ringvirkninger. Til Norske Trevarer sier Unhammer videre:

– Det gjør jo dimensjonene og de mulige konsekvensene av et digitalt angrep enda større, men samtidig gjør det kanskje også at vi har ressurser til å løfte problemstillingen høyere på agendaen. Vi hadde allerede definert IT-sikkerhet som en av de to største risikoene i NorDan, og ut ifra det har vi prøvd etter beste evne å foreta nødvendige analyser og prioriteringer, sier Unhammer.

Viktig med åpenhet

Angrepet mot NorDan ble hurtig håndtert, og takket være Perfekt Samspill mellom kriseledelsen, samarbeidspartnere og interne ressurser ble konsekvensene minimale. En erfaring rikere er Unhammer samtidig opptatt av viktigheten av å være åpen om risikoen knyttet til dataangrep.

– Det er veldig viktig. Mye av dette handler om økt bevissthet og det å få riktig kultur inn i bedriftene i forhold til viktigheten av økt IT-sikkerhet. NorDan valgte å spille med åpne kort om angrepet som skjedde hos oss, og vi håper det har bidratt til en bevisstgjøring, sier han.

feb. 07, 2022
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører