Ndg nordan uk 40 anniversary

40 år med NorDan i Storbritannia

Gjennom fire tiår har NorDan blitt synonymt med kvalitet, ytelse og et evigvarende fokus på kundenes behov og tilfredshet.

Med sitt 40 år lange bidrag til byggevareindustrien i Storbritannia er NorDan i dag en av de mest erfarne dør- og vindusleverandørene til det britiske markedet. Med flere enn 120 medarbeidere fordelt på syv regionkontor har dagens NorDan UK sett en enorm vekst siden den spede begynnelsen.

Bevist kvalitet

Det som i 1981 begynte som en felles eksportordning for flere skandinaviske produsenter gikk fort over i NorDans langsiktige forpliktelse til å levere norskdesignede vinduer og dører med høy ytelse til det britiske markedet. Ulikheter i både byggetradisjoner og preferanser ble snart satt til side av de norske vinduenes unike løsninger og beviselige kvalitet. Likheter som kystnært klima, en felles respekt for håndverkstradisjoner og et stort fokus på å overgå forventninger har lagt grunnlaget for en solid vekst år etter år.

Fortsatt moment

Gjennom de 40 årene som har gått siden de første vinduene forlot Norge med adresse Storbritannia har NorDan gradvis vokst inn i rollen som en av markedslederne, og er et foretrukket valg for mange profilerte kommersielle- og private utbyggingsprosjekter. Gjennom høydepunkter, utfordringer og senest den globale pandemien har NorDan UK fortsatt å levere utover det forventede, med sterk støtte i morselskapet NorDan Gruppen.

En lys fremtid

Dagens NorDan-produkter kommer fra fabrikker i Norge, Sverige, Polen, Danmark og Litauen. Et tett samarbeid over landegrensene med Perfekt Samspill som felles målsetting mellom NorDan, kundene og hele verdikjeden er oppskriften på en lys fremtid for NorDan i Storbritannia. Med stort søkelys på digitalisering og bærekraft har NorDan UK gått fra å levere et lite utvalg norskproduserte vinduer til å inkludere nye produkter og løsninger skreddersydd det britiske markedet. Alt for å kunne fortsette reisen også inn i fremtiden.

sep. 15, 2021
Gå tilbake

NorDan Gruppen · En toneangivende produsent av vinduer og dører